เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โดยเฉพาะช่วงจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีการเตรียมความพร้อมเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ ในกรณีฉุกเฉินทั่วประเทศรวม 6 ลำ

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจ และกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังทดสอบการลำเลียงผู้ป่วยจากเฮลิคอปเตอร์ เพื่อส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการรักษาความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านเฮลิคอปเตอร์ในกรณีฉุกเฉิน

พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติการ เป็นอากาศยานที่จัดซื้อมาให้ล่าสุด และภายในมีเครื่องช่วยชีวิตพื้นฐานเช่นเดียวกับรถพยาบาล ร่วมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำการช่วยเหลืออยู่ด้วย ซึ่งมีประจำการทั้งหมด 6 ลำ

 

แผนการรักษาความปลอดภัยนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เตรียมไว้ป้องกันอาญชากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกองบินตำรวจได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนสนับสนุนปฏิบัติการ ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ ที่มีการฝึกปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้ว

และพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช และผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 1599